Ашық диктант

Новости
 
2 желтоқсан «Халық бірлігі және жүйелі реформалар -ел өркендеуінің берік негізі” атты жолдауын жүзеге 
асыру шеңберінде “Астана Профи” ҚШК 1 курс қазақ топтары студенттерінің еліміздің тәуелсіздігінің
30 жылдығына орай арналған “Қазақстан - зайырлы мемлекет” атты жалпықазақстандық ашық диктант
түріндегі акцияға белсенді қатысты.
2 декабря в рамках реализации Послания "Единство народа и системные реформы-прочная основа процветания 
страны" колледж "Астана Профи" принял активное участие в акции в форме общеказахстанского открытого
диктанта “Казахстан - светское государство”, посвященной 30-летию независимости страны студентами
казахских групп 1 курса.