"Адалдық сағат"

Новости
 
26 қараша 2021 жылы "Астана Профи" қалалық шаруашылық колледжінің топ жетекшілері "Адалдық сағатын" өткізді.
26 ноября 2021 года кураторы групп колледжа городского хозяйства "Астана Профи" провели "Час честности".