Колледжге түсу үшін қажетті құжаттар тізімі

Құжаттар тізімі

1.Аттестат (түпнұсқа)

2.Медициналық анықтама Ф-075

3.Флюра 

4. Екпе (прививка) паспортының көірмесі

5.3х4 сурет 6 дана

6.Жеке куәлігі немесе туу туралы куәлігінің көшірмесі

7.ИИН

8.Егер отбасында әлуметтік мәртебесі болса, дәлелтейтін құжаттың көшірмесі

9.Ата-анасының жеке куәлігінің көшірмесі