ҚазГЗУ гуманитарлық заң колледжі 2022-2023 оқу жылына арналған мамандықтар атауы

Мамандықтар

ҚазГЗУ гуманитарлық заң колледжі

2022-2023 оқу жылына арналған

мамандықтар атауы

 

01120100 - МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ

4S01120102-Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының тәрбиешісі

 

01140100 – БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ ПЕДАГОГИКАСЫ

4S01140101 - Бастауыш білім беру мұғалімі

               4S01140102 – Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі

 

01140700 – ИНФОРМАТИКА

4S01140701 – Бастауыш және негізгі орта білім берудің информатика  мұғалімі

 

01140500 - ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ

4S01140501- Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

 

10150100 – ТУРИЗМ

4S10150104 –Туризм менеджері

 

10130100 ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІ

4S10130103 Қонақ үйдің оперативті менеджері

 

06130100 - БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

4S06130103 – Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушы

 

0414010 - МАРКЕТИНГ (САЛАЛАР БОЙЫНША)

4S04140103 – Маркетолог

 

07140500 - САНДЫҚ ТЕХНИКА

4S07140504 – Техник - электронщи

 

04120100-  БАНК ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ІСІ (ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША)

4S04120103 – Банк  операциялары жөніндегі менеджер

 

 

02310100 АУДАРМА ІСІ (ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША)

4S02310101 – Аудармашы

 

04210100 ҚҰҚЫҚТАНУ

4S04210101 - Заңгер

Гуманитарно-юридический колледж КазГЮУ

Перечень специальностей

 

01120100 - ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

                   4S01120102 – Воспитатель организации дошкольного

                   воспитания и обучение

 

01140100 - ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

                   4S01140101 Учитель начального образования

                   4S01140102 – Учитель иностранного языканачального образования

 

01140700 – ИНФОРМАТИКА

4S01140701 – Учитель информатики начального и основного среднего образования

 

01140500 - ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

4S01140501 – Учитель физической культуры

 

10150100 – ТУРИЗМ

4S10150104 – Менеджер  по туризму

 

10130100 - ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

4S10130103 – Оперативный менеджер гостиницы

 

06130100 - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО ВИДАМ)

4S06130103 – Разработчик программного обеспечения

 

04140100 - МАРКЕТИНГ (ПО ОТРАСЛЯМ)

4S04140103 – Маркетолог

 

07140500 - ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА

4S07140504 – Техник - электронщик

 

04120100 - БАНКОВСКОЕ И СТРАХОВОЕ ДЕЛО

4S04120103 – Менеджер по банковским операциям

 

 02310100 - ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ДЕЛО (ПО ВИДАМ)

                         4S02310101 Переводчик

 

04210100 - ПРАВОВЕДЕНИЕ

4S04210101 – Юрист