Мамандығы

Мамандықтар

Мамандықтар

МАМАНДЫҚТАР ТІЗІМІ:
Мамандық және оның коды
Біліктілігі және оның коды
1
0101000 – МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ
010101 3 – Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі
2
0105000 – БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ
010501 3 – Бастауыш білім беру мұғалімі
010502 3 – Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі
010503 3 – Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі
3
0512000 – АУДАРМА ІСІ
051201 3 – Аудармашы (ағылшын тілі)
4
0201000 – ҚҰҚЫҚТАНУ
020101 3 – Заңгер
5
0507000 – ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ
050705 3 – Әкімшілік
050706 3 – Супервайзер (ауысым басшысы)
6
0511000 – ТУРИЗМ
051104 3– Менеджер
7
0513000 – МАРКЕТИНГ
051305 3 – Маркетолог
8
0516000 – ҚАРЖЫ
051605 3 – Қаржылық жұмыс бойынша экономист
9
1304000 – ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ (ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША)
130406 3 – Компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсетуші техник
130404 3 – Техник-бағдарламашы